Informacje organizacyjne

Aktualności

INTEGRACJA SENSORYCZNA W KPSW
(04.12.2013)


Zapraszamy na studia podyplomowe na kierunku Integracja sensoryczna. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy podpisała umowę o współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie. KPSW jest jedną z dwóch uczelni w Polsce w której można uzyskać certyfikat terapeuty integracji sensorycznej. Program studiów oraz kadra wykładowców jest wspólną koncepcją merytoryczną obu współpracujących stron.

Efektem ukończenia czterosemestralnych studiów podyplomowych na ww. kierunku jest możliwość uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej. Obecnie realizowany jest program zajęć uzgodniony w ramach umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy i Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie.
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego