Informacje organizacyjne

Aktualności

UWAGA!
(29.04.2016)


Dnia 02.05.2016 roku (poniedziałek) Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie NIECZYNNE.
KOMUNIKAT
(12.04.2016)

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych:

16-17.04.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 16.04.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57 Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.
UWAGA!
(7.04.2016)

Informacja dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunków:
- Integracja sensoryczna – II edycja
- Logopedia

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW organizuje spotkanie przeprowadzenia dla słuchaczy jak wyżej kursu umiejętności zawodowych z zakresu Terapii taktylnej dr S. Masgutowej. Zebranie informacyjno – organizacyjne odbędzie się w dniu 16.04.2016 r. o godzinie 13.00 w obiekcie KPSW, przy ul. Toruńskiej 55-57. Numer sali odbycia spotkania zostanie podany na tablicy informacyjnej przed biurem CKPiU KPSW w dniu zjazdu.
KOMUNIKAT
(30.03.2016)

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych:

02-03.04.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 02.04.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57 Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.


DWUDNIOWA KONFERENCJA PROBLEMOWA
(15.03.2016)

„Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu” część II

odbędzie się w dniach 22-23.04.2016r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy Organizator: Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW Współorganizatorzy: - Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie - Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie osób z autyzmem - RUTIM-FIZJOTERAPIA w Poznaniu - Centrum Terapii „Egeo” w Bydgoszczy

Program konferencji:

I dzień - 22.04.2016 r.

13.30 -14.30 - Rejestracja uczestników

14.30 - Powitanie gości, Rektor KPSW, dr Helena Czakowska prof. nadzw. KPSW Dyrektor CKPiU KPSW, mgr Andrzej Stobrawa

Wykłady:

14.40 - 15.30 Narzędzia stosowane w badaniach przesiewowych i diagnozie zaburzeń spektrum autyzmu mgr Joanna Grochowska(Fundacja SYNAPSIS)

15.30 - 16.30 Relacja podstawą rozwoju osoby z autyzmem – dr Anna Prokopiak (UMCS Lublin)

16.30 - 16.45 Przerwa kawowa

Warsztaty:

16.50 – 17.50 Stosowanie wybranych narzędzi wykorzystywanych w diagnozowaniu ASD –mgr Joanna Grochowska

17.55 - 18.55 Seksualność osób z autyzmem. Edukacja i terapia - dr Anna Prokopiak

19.00 - 20.00 Rzeczywistość a mity metody behawioralnej – mgr Ewa Żmich ( Centrum Terapii egeo)


II dzień - 23.04.2016 r.

8.00- 9.00 – Rejestracja uczestników

Wykłady:

9.10 - 10.00 Najnowsze trendy w stosowaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej z użyciem sprzętów multimedialnych – mgr Susanne Rabe – Niemcy, dyrektor Specjalnego Ośrodka dla osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca współprowadzący – dr Beata Urbaniak

10.05 - 10.55 Terapia integracji sensorycznej jako jedna z metod wykorzystywana w procesie terapeutycznym osób z autyzmem– mgr Magdalena Łagowska – PTIS Warszawa

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

Warsztaty:

11.20 - 12.20 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej – mgr Susanne Rabe

12.30 – 13.30 Terapia Integracji sensorycznej w pracy z osobą z autyzmem - mgr Magdalena Łagowska

13.40 – 14.40 Akademia rodziny i terapeuty – Praca metodą Kaufmana - filozofia metody i prezentacja przypadku – dr Beata Kosińska

15.00 – Zakończenie konferencji i rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie


Zapraszamy!
Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj

KOMUNIKAT
(15.03.2016)

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych:

19-20.03.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 19.03.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57. Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.
KOMUNIKAT
(02.03.2016)

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych:

05-06.03.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 05.03.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57. Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.
KOMUNIKAT
(18.02.2016)

INTEGRACJA SENSORYCZNA – SŁUPSK

Wobec wypełnienia przez kandydatów limitu przyjęcia na I edycję studiów podyplomowych – Integracja Sensoryczna. Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW oraz partner współpracujący z uczelnią Ośrodek Kształcenia Kadr w Słupsku zapraszają kandydatów w dniu 19.03.2016 r. godzina 10.00 na spotkanie organizacyjne do siedziby Ośrodka Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku.

Na spotkaniu zostanie przedstawiona lista kandydatów spełniająca warunki przyjęcia na studia podyplomowe z integracji sensorycznej – I edycji.

Kandydaci, którzy przekroczą zakładany limit miejsc na I edycję studiów mają możliwość kandydowania na studia II edycji, które zamierzamy uruchomić od października 2016 roku z zastosowaniem kryterium kolejności zgłoszeń.

Na spotkaniu w dniu 19.03.2016 r. zostaną omówione również sprawy dotyczące:

- treści kształcenia na kierunku
- zasad wzajemnej współpracy organizacyjnej i merytorycznej
- harmonogramu zajęć
- praktyk zawodowych
- umów o naukę (omówienie i ich podpisanie)
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego