Informacje organizacyjne

Aktualności

KOMUNIKAT
(05.02.2016)

INTEGRACJA SENSORYCZNA W SŁUPSKU
Wobec dużego zainteresowania studiami podyplomowymi SI w zamiejscowym punkcie organizacyjnym KPSW – Ośrodek Kształcenia Kadr „ATENA” w Słupsku prosimy osoby zainteresowane o przesłanie wniosków o przyjęcie na studia w trybie pilnym.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Na dzień 05.02.2016r. liczba miejsc wolnych jest bliska wypełnienia w stosunku do przyjętego limitu miejsc.
Formalnie nabór trwa do 29.02.2016r.
KOMUNIKAT
(04.02.2016)

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych: 06-07.02.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 06.02.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57
Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.
KOMUNIKAT
(29.01.2016)

UWAGA !!!

OBRONA PRAC KOŃCOWYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – LOGOPEDIA OGÓLNA ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 28 LUTY 2016R. (NIEDZIELA) OD GODZINY 10.30 W BUDYNKU KPSW PRZY UL. TORUŃSKIEJ 55-57
KOMUNIKAT
(25.01.2016)

!!! UWAGA !!! NOWA PROPOZYCJA CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I USTAWICZNEGO

– II NABÓR

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW uruchamia II nabór na kierunki niżej przedstawione:

1. Przygotowanie pedagogiczne

2. Terapia zajęciowa

3. Zarządzanie oświatą

4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ( do wyboru z modułem matematycznym)

5. Administracja

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Trener personalny

8. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

Terminu naboru od 25.01.2016 – 29.02.2016.

Warunki finansowe zawarte są w ofercie podstawowej.

Zapraszamy również studentów II º Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej z kierunków: pedagogika, administracja, ekonomia. Przygotowana została dla nich bonusowa oferta finansowa, która uwzględnia 20% zniżkę od podstawy czesnego za studia podyplomowe oraz zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej. Informacje o szczegółach tej oferty znajdują się w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego oraz Centrum Obsługi Studenta KPSW.
KOMUNIKAT
(20.01.2016)

Integracja sensoryczna w Słupsku

Zamiejscowy Punkt Organizacyjny studiów podyplomowych KPSW w Słupsku z siedzibą w Ośrodku Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku zaprasza zainteresowane osoby do podjęcia kształcenia na atrakcyjnych kierunkach studiów podyplomowych.

  • Więcej informacji  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
    Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego